Områden Bostadsgaranti Uthyrningspolicy/regler Söka studentbostad Uppsägningstider
Uthyrningspolicy / regler

Östersundsbostäder har samordningsansvaret vad gäller uthyrning av rum och lägenheter åt studenter vid Mittuniversitetet i Östersund, dels i fastigheter som ägs av Östersundsbostäder själva men också i fastigheter som tillhör andra hyresvärdar.
Följande hyresvärdar ingår i samarbetet:
Akelius Fastigheter
Storsjö Förvaltning AB
Östersunds Stugby & Camping, Odenslingan
Östersundsbostäder AB

Uthyrningsregler
För att söka studentlägenhet krävs att man är myndig samt att den tillträdande studenten har en ekonomisk situation som gör att han/hon rimligen kan klara hyran för den sökta lägenheten. Med detta avses studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst. Studenten ska också uppfylla kriteriet att studera minst 15 hp/termin och studera på Mittuniversitet i Östersund, inte via distans eller via internet.
Alla eventuella skulder till Fastighetsägarna skall alltid först vara reglerade.
Studentlägenheter hyrs endast ut till personer studerande på Mittuniversitetet i Östersund.
Kopia av antagningsbesked/studieintyg skall skickas/faxas till berörd fastighetsvärd.
Efter att du blivit tilldelad en studentlägenhet är det tillåtet att byta studentlägenhet först efter 6 månader.
När studierna avslutas eller upphör av annan anledning skall hyresgästen på eget initiativ säga upp avtalet, 3 månaders uppsägningstid gäller. Något kvarboende accepteras inte.
Om någon ertappas med att bo i en studentlägenhet trots att denne inte uppfyller villkoren, dvs ej är aktivt studerande, måste personen lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.

Övrig Studentinfo
Majoriteten av Studentlägenheterna har 10 månaders hyresavisering, betalningsfritt månaderna juni o juli.
För att de betalningsfria månaderna skall utgå måste det nya hyreskontraktet vara tecknat senast 1 mars innevarande år.
Undantag: Fornborgsvägen 15, Valhall och Rosmarinen, där gäller 12 månaders hyresavisering.
Stuglägenheterna på Odenslingan har 9,5 månaders hyresavisering.
Dessa Stuglägenheterna kan dock ej nyttjas under sommarperioden.
Studentbostäderna i Kv Riksbanken 6 (Storsjöförvaltning AB), hyrs ut terminstid, dvs under den tid terminen pågår.
Basmöblering samt hushållsel ingår, förutom rummen på Valhall och Rosmarinen som är omöblerad.
Stuglägenheterna på Odenslingan har även köksutrustning.

Bredband
För information om bredbandsuppkoppling hänvisas till respektive hyresvärd.

Övrigt
www.ostersundsbostader.se/StudentTorget ansöker Ni om en studentbostad. Skriva kontrakt, hyresavisering, hämta nycklar, uppsägningar, felanmälan samt besiktningar skall görs hos respektive hyresvärd.
Mycket kan hända när man minst anar det, då är det bra att ha en hemförsökring. Hemförsäkringen täcker de flesta kostnader som kan uppkomma i samband med olyckor eller skador i ditt boende. Se därför till att du har en giltig hemförsäkring.
Husdjur är tillåtna i den egna lägenheten, ej i korridorsboende eller delad lägenhet, pga allergirisken.
I de gemensamma utrymmena är husdjur inte tillåtna.
För att alla ska trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende.
Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn.
Hyreslagen ser idag strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, riskerar att bli uppsagd från lägenheten.
Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten, i gemensamma utrymmen som t ex trappa, hiss, tvättstuga och i andra delar av bostadsområdet.