Policy Söka lägenhet Lägenhetsbyte Överlåtelse Störningsjour Frågor & svar Bonusboende

Söka lägenhet

Söka lägenhet  |   Fördelning av lägenheter – kösystem  |  
Erbjudande av garage och p-platser  |  Omflyttning Internkö  |   Uppsägning  |  Byteskedjor  |   Intresseanmälan  |  Kontraktsskrivning och nyckelutlämning

 

Att söka lägenhet hos Östersundsbostäder AB
Lediga lägenheter kommer kontinuerligt att presenteras på två marknadsplatser:
BostadsTorget och BostadDirekt

De lägenheter som anmälts lediga/sagts upp hos Östersundsbostäder AB läggs ut på hemsidan under åtta dagar på marknadsplatsen BostadsTorget. Under denna tid gör den intresserade kunden intresseanmälan direkt via hemsidan, via telefon eller personlig service på Östersundsbostäders kontor. Östersundsbostäder AB förbehåller sig rätten att i vissa fall låta en lägenhet ligga kvar på marknadsplatsen under längre tid, t ex under jul och semestertid.

Marknadsplatser:

Lägenheterna erbjuds i den prioritetsordning som överensstämmer med företagets uthyrningspolicy.

För att söka lägenhet/göra en intresseanmälan på en specifik lägenhet behöver man först skapa sig en "personlig sida". Det görs via kundanmälan. Man kan skicka in och registrera en kundanmälan utan att man har hittat någon aktuell lägenhet som man vill anmäla sig på. När man registrerar sig för första gången via kundanmälan fyller man i sina personuppgifter. De fält som är markerade med * är obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att man ska kunna sända anmälan (se bilaga 2). Efter det att kunden registrerat sin ansökan får man en bekräftelse på sin anmälan samt den självvalda koden i retur.
Koden, tillsammans med kundens personnummer kommer att bli den ID-handling, som man använder när man besöker sin "personliga sida". På sin "personliga sida" kan man uppdatera sin ansökan och anmäla intresse för någon eller några av de lägenheter som visas på hemsidan. Här kan man också lämna besked om man tackar ja eller nej till de lägenheter som man blivit erbjuden.
Har man glömt sin kod kontaktar man Östersundsbostäders kontor.

När intresseanmälningar inkommit på en specifik lägenhet behandlas dessa av Östersundsbostäder AB, efter det att det angivna stoppdatumet gått ut. Utifrån kundanmälans registreringsdatum görs prioritetsordning med nummer 1-10. Därefter skickas ett erbjudande ut till de tio med längst kötid.
Övriga intresseanmälningar stryks. Om alla 10 personer tackar nej läggs bostaden ut på marknadsplats BostadTorget igen. Vid ett eventuellt nej även denna gång läggs lägenheten på marknadsplats BostadDirekt.
Erbjudandena skickas ut per e-post om man lämnat en sådan adress i annat fall går den till den uppgivna postadressen. På erbjudandet kan kunden se med vilket turordningsnummer de är erbjudna den aktuella lägenheten. I erbjudandet finns även uppgifter om att kunden ska vända sig till Östersundsbostäder AB för att lämna ett slutligt besked. Av Östersundsbostäder AB får man även veta hur man ges möjlighet att titta på lägenheten, vilket i så fall ska göras inom svarstiden.

Att man får ett lägenhetserbjudande innebär inte att man är godkänd som hyresgäst. En personkontroll görs på sedvanligt sätt när man tackat ja och står i tur för lägenheten. Blir man godkänd som hyresgäst skall hyresavtal tecknas omgående. Hyresvärden förbehåller sig rätten att erbjuda lägenheten till annan sökande om inte hyresavtal kan tecknas inom överenskommen tid.

Kommer ingen intresseanmälan in när lägenheten ligger på marknadsplatsen BostadsTorget överförs lägenheten till marknadsplatsen BostadDirekt, dvs. den erbjuds till den som först gör intresseanmälan på den aktuella lägenheten.

Lediga lägenheter presenteras kontinuerligt och visas under minst åtta dagar vilket innebär att det räcker med att se efter vilka lägenheter som är lediga endast en gång i veckan. Om man anmält sitt intresse för en lägenhet kan man själv bevaka ärendet genom att logga in sig på sin "personliga sida". Hör man inte av Östersundsbostäder AB inom 14 dagar från det att stoppdatumet för inlämnandet av intresseanmälan gått ut, har man tyvärr inte blivit erbjuden den.
Det är viktigt att fylla i kundanmälan så noga som möjligt. Viktigt!! För att kundanmälan skall ligga kvar måste man själv uppdatera eller förnya sina uppgifter varje år annars avregistreras anmälan (det räcker med att man loggar in sig på sin "personliga sida" eller ringer till Östersundsbostäder AB).

sidans topp ^
Fördelning av lägenheter - kösystem
Vid fördelning av lägenheter på marknadsplatsen BostadsTorget utgår Östersundsbostäder AB ifrån hur länge kunden stått som sökande via kundanmälan (datumet då kundanmälan gjordes utgör kundens ansökningsdatum och det är ifrån det datumet som kunden tillgodoräknar sig kötid). Samtliga personer som gjort intresseanmälan för en specifik lägenhet, gås igenom av Östersundsbostäder AB och de tio med längst kötid får ett erbjudande.

På marknadsplatsen BostadDirekt krävs ingen kötid utan det är den person som först gör intresseanmälan för lägenheten som får erbjudandet, utifrån principen "först till kvarn".

Flyttar man till en av Östersundsbostäders lägenheter tas kundanmälan bort. Vill man fortsätta söka lägenhet får man själv registrera en ny kundanmälan och får då ett nytt ansökningsdatum.

Kundanmälan tas även bort om du ingår i ett avtal som medhyresgäst, eller om du har fått ditt avtal genom direktbyte med annan hyresgäst.

sidans topp ^
Erbjudande av garage och p-platser
De finns två köer, en för boende i området (interna) och en för externa. De externa får hyra i mån av plats, interna går alltid före externa. Externa får hyra enligt en annan prislista. Om hyressökande tackat nej till ett erbjudande tas man bort ur kön, gäller både interna och externa. Inga avgifter tas ut. I den ordning man anmäler sig till kön erbjuds garage och p-platser.

sidans topp ^
Internkö
Enbart hyresgäster, boende hos Östersundsbostäder, som står på hyreskontraktet får stå i internkön.
Östersundsbostäders internkö är en extra service för befintliga hyresgäster som är trogna och skötsamma.
Denna kö underlättar för hyresgästerna att bo kvar i sitt område om de vill.

Regler för internkön:
- Internsökande är man i det "område", där man bor.
- Internkön delas upp per "område"
- Som "område" räknas i detta sammanhang hela kv. Körfältet , kv Harren, kv Elritzan, kv Tunnbrödet, kv Ryamattan/Trasmattan, kv Flossamattan, kv Ardennern samt kv Bönboken
- Enbart hyresgäster boende hos Östersundsbostäder som står på hyreskontraktet får stå i internkön
- Vid erbjudandets utskicksdatum skall hyresgästen ha haft en boendetid av minst 2 år.
- Kötiden räknas från kontraktstiden (när hyresgästen flyttade in) på nu gällande kontrakt
- För att bli godkänd för byte måste man ha bott utan störningar och betalningsanmärkningar i minst två år
- Inga avgifter tas ut
- Hyresgästerna får själva anmäla intresse till ledigblivna lägenheter.

sidans topp ^
Uppsägning
Flyttar man från Östersundsbostäder AB är uppsägningstiden tre kalendermånader (innevarande månad räknas inte).
Flyttar man däremot inom Östersundsbostäder AB blir uppsägningstiden enligt följande:
Erbjuds man en lägenhet på BostadsTorget sammanfaller uppsägningstiden på den nuvarande lägenheten med den man ska flytta till.
Tar man däremot en lägenhet på BostadDirekt är uppsägningstiden en hel kalendermånad
(innevarande månad räknas inte).
För hyresgäst som flyttar till särskilt boende är uppsägningstiden en hel kalendermånad
(innevarande månad räknas inte).
Bostadskontrakt från Östersunds Kommun/Omsorgsnämnd bifogas.

Dödsbo till avliden hyresgäst har rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid
(innevarande månad räknas ej).

Uppsägningen skall alltid inkomma skriftligen till Östersundsbostäder AB.

sidans topp ^
Byteskedjor
Vid byteskedjor gäller att inga hyresförluster ska uppstå för Östersundsbostäder.

sidans topp ^
Intresseanmälan
För att göra en intresseanmälan på en specifik lägenhet måste man vara anmäld som kund hos Östersundsbostäder AB. Det blir man genom att fylla i uppgifterna på kundanmälan.
Kundnumret/ID-handlingen som består av kundens personnummer samt den självvalda koden, används för att kunna logga in på sin "personliga sida".
Har man gjort en kundanmälan så står man också i kö och får tillgodoräkna sig kötid.

Saknar man tillgång till dator eller möjlighet att besöka Östersundsbostäders kontor har man alltid möjlighet att få kundanmälan översänd per post.

Allt det här kan man göra på sin "personliga sida":
• söka bostad
• anmäla sitt intresse för lediga bostäder
• Tacka ja eller nej till de bostäder man erbjuds (Erbjudande skickas via e-post eller vanligt brev)

Hittar man ett hyresobjekt/lägenhet som verkar intressant kan man göra en intresseanmälan på den lägenheten. Man börjar då med att logga in sig med personnummer och den självvalda koden. Klickar därefter på den lägenhet som man är intresserad av. En sida med lägenhetsinformation visas och därifrån går man vidare till intresseanmälan. Man kommer då in på sin "personliga sida" och ska bekräfta sina kunduppgifter/personuppgifter. Kontrollera så att samtliga uppgifter stämmer. Är allt OK så fyller man i kryssrutan "Uppgifterna ovan är korrekta....." Längst ner på samma sida skickar man sin anmälan. Man gör nu en intresseanmälan för en specifik lägenhet.

Vem får erbjudanden
Östersundsbostäder AB går igenom samtliga intresseanmälningar som inkommit fram till och med stoppdatumet och beslutar därefter vilka som får erbjudande på lägenheten.

Om det valda hyresobjektet/lägenheten ligger på marknadsplatsen BostadsTorget, det vill säga den marknadsplats som grundar sig på hur lång tid man har stått som sökande hos Östersundsbostäder, så registreras anmälan och kan leda till ett erbjudande. Ligger lägenheten på marknadsplatsen BostadDirekt det vill säga "först till kvarn" får den person som först visat sitt intresse och som av Östersundsbostäder faller inom ramen, ett erbjudande om lägenheten.

Viktigt meddelande när man söker lägenhet! Man måste svara på alla sina erbjudanden, Ja eller Nej, annars blir man borttagen från kundanmälan/kön och man kan då inte göra fler intresseanmälningar på lediga lägenheter.

Man kan göra intresseanmälan för totalt tre lägenheter samtidigt under en och samma period. Detta gäller på marknadsplatsen BostadsTorget, dock ej på marknadsplatsen BostadDirekt.

Man kan tacka nej till högst tre stycken erbjudanden. Efter nej-tack på det 3:e erbjudandet så tas kundanmälan bort och man måste göra en ny kundanmälan, vilket genererar ett nytt ansökningsdatum.
Ett uteblivet svar vid ett erbjudande räknas också som ett nej tack.

Hur skickas erbjudanden ut Har man angivit en e-postadress när man registrerade sin kundanmälan så skickas erbjudandet till den. Saknar man e-postadress så skickas erbjudandet via post eller så får man informationen via telefon. För sökande som inte har Internet finns kundterminaler till förfogande på Östersundsbostäders kontor, Rådhusgatan 29. Är man osäker på hur man går tillväga hjälper Östersundsbostäders personal gärna till.

Personlig service
Personlig service kan erhållas vid besök på Östersundsbostäders kontor.
Där finns det alltid personal tillgänglig. Här finns även kunddatorer till din hjälp.
Det går också alltid bra att ringa till vårt kontor.

sidans topp ^
Kontraktsskrivning och nyckelutlämning
Kontrakt samt hyresavier skrivs ut av Östersundsbostäder och skickas till eller hämtas av den nya hyresgästen.
I samband med kontraktsskrivningen överlämnas blanketten ”hyresgäständring” till förvaltningen för information samt underlag för utskrift av namnlappar.
Kontraktsbevakning görs på samtliga kontrakt för att kontrollera så att dessa inkommer underskrivna till Östersundsbostäder inom föreskriven tid. VD eller hyreschef undertecknar kontrakten för Östersundsbostäders räkning.
När kontraktet är underskrivet av båda parter och första hyresinbetalningen är gjord kan hyresgästen kvittera ut nycklar till lägenheten. På förvaltningen informeras hyresgästen om besiktning, lägenhetsfond och annat som specifikt rör lägenheten samt vad som händer om man missköter sig både vid uteblivna betalningar och störningar.
Efter första hyresinbetalningen finns det möjlighet att ansöka om autogiro, det vill säga att hyran dras automatiskt från hyresgästens bankkonto.