Projekt under färdigställande Projekt under projektering Projekt under planering
Projekt under planering

Här redovisar Östersundsbostäder större projekt som är av allmänt intresse

Påbyggnad av flerbostadshus, kv Doktorn 5 m fl Frösön

Östersundsbostäder planerar att bygga på befintliga flerbostadshus vid Frösöbrons brofäste med ett plan. Detaljplanen för dessa centralt belägna lägenheter har varit föremål för samråd. Ingen tidplan för färdigställande finns framtagen. Genom påbyggnaden räknar Östersundsbostäder AB att tillskapa ca 60 nya lägenheter.

Kontaktperson: Ulf Häggrot, ulf.haggrot@ostersundsbostader.se , 076-810 19 60 .

För vidare information: Östersunds kommun

 

Punkthus Valhall

Östersundsbostäder planerar för ett 16 våningars punkthus i Valhall. Huset är beräknat att få plats med drygt 50 lägenheter. Förslag till detaljplan har varit utställd under perioden 12 september tom 11oktober 2009. Ingen tidplan för färdigställande finns framtagen.

Kontaktperson: Ulf Häggrot, ulf.haggrot@ostersundsbostader.se , 076-810 19 60 .

För vidare information: Östersunds kommun

 

Remonthagen Bostäder och rekreationsområde, Karlslund 3:4 m fl

Östersundsbostäder planerar för ca 200 lägenheter på Remonthagen. Detaljplanen har varit ute på samråd. Ingen tidplan för färdigställande finns framtagen.

Kontaktperson: Ulf Häggrot, ulf.haggrot@ostersundsbostader.se , 076-810 19 60 .

För vidare information: Östersunds kommun