Policy Söka lägenhet Lägenhetsbyte Överlåtelse Störningsjour Frågor & svar Bonusboende

Överlåtelse

Överlåtelse av lägenhet  |  Överlåtelse (övergång av hyresrätt)   |  Upplåtelse i andra hand

 

 

Överlåtelse av lägenhet
Det finns två former för överlåtelse av lägenhet, dels övergång av hyresrätt och dels upplåtelse i andra hand. Båda dessa former regleras i hyreslagen och vi tillämpar strikt hyreslagen för att motverka att våra lägenheter blir föremål för oetiska överlåtelser. Detta kan förekomma bland lägenheter som är särskilt eftertraktade eller om det råder en bristsituation på bostadsmarknaden.

Överlåtelse (övergång av hyresrätt)
Hyresrätten för en bostadslägenhet får inte överlåtas till någon annan utan hyresvärdens tillstånd. Men hyreslagens regler medger att vi kan godkänna en överlåtelse under vissa förhållanden.

För att kunna överlåta ett hyreskontrakt till en annan person, så måste man ha bott tillsammans med kontraktsinnehavaren under viss tid. Vid dödsfall godkännes även kortare tidsperioder.

Man måste också ha haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den aktuella personen. Det räcker alltså inte att han eller hon varit inneboende. Det har ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. Man får inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.
Ta kontakt med Östersundsbostäders kontor så prövar vi ditt ärende.

Mer om överlåtelse av hyreskontrakt kan du läsa i 32-34 § Hyreslagen.

sidans topp ^
Upplåtelse i andra hand
Om man inte ska utnyttja sin lägenhet under en viss tid kan man, om man har s.k. "beaktansvärda skäl", hyra ut lägenheten i andra hand. Men man måste ha Östersundsbostäders medgivande för uthyrningen. Om man saknar medgivande och uthyrningen upptäcks riskerar man att bli uppsagd och förlora sitt kontrakt.

Exempel på skäl som kan vara beaktansvärda är:
· Tillfälliga studier på annan ort
· Tillfälligt arbete eller provanställning på annan ort (tillstånd ges ej för tillsvidare anställning)
· Sjukdom som gör att hyresgästen inte har möjlighet att bo i lägenheten.
· Provboende under äktenskapsliknande förhållanden med sin partner
· Annan oförutsedd händelse

Våra tillstånd för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsade och tidsperioden måste kunnas styrkas med intyg eller liknande. Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.

Det är viktigt att man upprättar ett hyreskontrakt med den man hyr ut till. Som Östersundsbostäders hyresgäst är man ansvarig för lägenheten även den tid som man fått medgivande att hyra ut den. Detta gäller både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser som kan förekomma. Östersundsbostäder behöver därför kontraktsinnehavarens tillfälliga adress under den tid som man hyr ut lägenheten. Om man är utomlands skall man även skriva under en fullmakt utställd på någon i Sverige som man litar på.

Andrahandsuthyrning gällande studentlägenheter godkänds endast då student skall ut på praktik eller studera på annan ort under någon termin. Andrahandshyresgästen skall också vara universitetsstuderande vid Mittuiniversitet i Östersund (intyg krävs).

Hör av Er till Östersundsbostäders kontor i god tid innan ni vill börja hyra ut er lägenhet.

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i § 39-41 Hyreslagen.