Organisation Fakta Ekonomi Miljö Publikationer

Organisation

 

Förvaltning av fastighetsbeståndet samt hyres- och ekonomiadministration utförs av anställd personal. Fastighetsskötseln utförs av entreprenörer.

PERSONAL

2010

2009

2008
2007
2006
Antal tillsvidareanställda

41

36

34
32
30