Policy Söka lägenhet Lägenhetsbyte Överlåtelse Störningsjour Frågor & svar Bonusboende

Lägenhetsbyte

 

 

 

För att få tillstånd att använda en av Östersundsbostäders lägenheter för byte med annan bostad inom eller utom Östersundsbostäders bestånd krävs tillstånd från Östersundsbostäder AB. Rätten att byta lägenhet gäller för alla som har ett förstahandskontrakt. Man kan byta mot en annan hyresrätt, eller med den man köper en villa eller en bostadsrätt av. Förutsättningen för bytet är att man avstår från sin nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad.

Enligt hyreslagen ska man vid ett byte som hyresgäst visa att man har "beaktansvärda skäl".
Det kan till exempel vara:
- Hyresgäst eller någon tillhörande hushållet har fått fast anställning eller studier på annan ort, (intyg krävs).
- Ändrad sammansättning av familjen som gör att hyresgästen behöver större eller mindre lägenhet.
- Försämrad ekonomi som gör att hyresgästen behöver en billigare bostad.
- Sjukdom - Hyresgästen behöver en lägenhet som är bättre anpassad till hans behov.

Vid lägenhetsbyte mellan "egna" hyresgäster kontrolleras: störningar, fakturaskulder, att ingen hyresskuld finns samt att hyran inkommer i tid till Östersundsbostäder. Skulder till Östersundsbostäder skall alltid regleras innan byte kan bli aktuellt.

Vid byte med extern hyresgäst skall vanlig kontroll av ny hyresgäst göras. Dessutom skall kontakt tas med den andra hyresvärden, för att kontrollera att denne har godkänt hyresgästen som byter ifrån Östersundsbostäder. För att försöka undvika att skenbyte äger rum, bör kopia av hyresavtal, köpeavtal, köpekontrakt från motpart inhämtas.

När man hittat en bytespartner som man kommit överens med, tar man kontakt med Östersundsbostäders kontor. När bytet är godkänt skickas information ut från Östersundsbostäder till de hyresgäster som ansökt om att få byta lägenhet .

Hyresgäst som har lägenhet inom Östersundsbostäder måste säga upp sitt nuvarande kontrakt innan nytt kontrakt kan skrivas med ny hyresgäst. Avflyttande hyresgäst beställer tid för besiktning hos Östersundsbostäder. Kvitto på första månadshyran och påskrivet kontrakt skall uppvisas för att nycklar skall kunna kvitteras ut.

Mer om byte kan du läsa i § 35 Hyreslagen