Information och tips Lägenhetsunderhåll Frågor & svar Blanketter
Information och tips

Till dig som flyttar in

Några saker som är viktiga att tänka på när man flyttar in i den nya lägenheten:
- Man har tillträde till nya lägenheten efter klockan 12.00 första vardagen i varje avtalsmånad.
- Kontrollera att uppgifterna på hyreskontraktet är korrekta
- I samband med att man kvitterar ut nycklarna hos Östersundsbostäder får man en kopia på besiktningsprotokollet från föregående hyresgäst. Läs noga igenom protokollet. Om man inom 8 dagar från inflyttningen upptäcker skador som förbisetts vid besiktningen efter föregående hyresgäst, skall man skriftligen anmäla detta till Östersundsbostäder som gör anteckningar i protokollet. Efter 8 dagar övertar man själv ansvar för ev. skador.
- Kontrollera att antalet nycklar stämmer med det antalet som man kvitterat på protokollet. Kontrollera också att ev. tvätt-, hushålls-, och cykelförrådsnycklar erhållits.
- Anmäl nytt abonnemang till Jämtkraft och till Telia


Till dig som flyttar ut

När Ni sagt upp Er lägenhet, vill vi att Ni kontaktar oss för bokning av besiktningstid. För att en besiktning ska vara möjlig måste lägenheten vara tömd och urstädad. Om så inte är fallet kommer vi att debitera Er 500 kr för outnyttjad besiktningstid.
Ni, eller ett ombud med fullmakt, bör medverka vid besiktningen. Detta på grund av, att vid ev. skador i lägenheten kan Ni bli ersättningsskyldig.

Att tänka på inför avflyttningsbesiktningen

Lägenheten, ev. tillhörande lägenhetsförråd samt garage ska vara tömda och ordentligt urstädade, även om de ej har utnyttjats.

Några ”kom ihåg”:
- rengör, lufta och städa ur kyl och frys, även bakom
- drag fram spis och städa bakom, inuti ugn och värmeskåp samt plåtar
- köksfläkt ska rengöras in- och utvändigt, även fläktfilter samt frånluftsdon
- rensa avlopp i kök, handfat och golvbrunn i badrummet
- städa bakom och under badkar

Saker som hör till lägenheten och ska finnas i lägenheten vid besiktning:
· hushålls- och förrådsnycklar
· bokningscylinder till tvättstuga

Enkla fel som Ni själv kan åtgärda och därmed undvika debitering:
· montera gardinbeslag
· täta diskmaskinsavlopp (med slangklämma)
· plugga inkommande vatten för tvätt- och diskmaskin
· samtliga glödlampor och lysrör ska fungera

Slutligen ska Ni kontakta Jämtkraft AB, tfn 063-14 90 00, för avläsning av elmätaren.
Tänk på uppsägningstiden.

Hämta och skriv ut en checklista för att underlätta avflyttningen.

Checklista


Hänsyn och omtanke ger trivsel

Tvättstugan är det viktigaste gemensamhetsutrymmet i hela fastigheten. Besöksfrekvensen är hög och det betyder att var och en som nyttjar tvättstugan måste städa efter sig. OBS! Mattor får ej tvättas i hushållstvättmaskinerna. Följ anvisningarna för tvättmaskinerna noga. Om någon maskin eller ett torkskåp går sönder ring till felanmälan och anmäl felet. Lämna tvättstugan i det skick Du vill finna den i då Du ska tvätta.
Mattor får ej skakas från balkonger eller fönster. Grillning och cigarettrökning på balkongen rekommenderas inte. Tänk på grannarna.


Rättigheter och skyldigheter

¨ Håll efter så att portdörren är stängd. Öppna dörrar kan bidra till att radiatorerna vintertid fryser sönder med hyreshöjningar som följd. På sommaren tar sig sorkar, möss och annan ohyra in. Kontrollera också att porten går i lås kvällar och nätter så att obehöriga inte kommer in i trapphuset.
¨ I trapphuset får ej cyklar, skidor o dyl. förvaras. Detta för att inte hindra utryckningspersonal vid ett ev. olyckstillfälle eller brand men också för att underlätta för städpersonalen.
¨ Tänk på att ta in cykeln till cykelförrådet under vintern. Snöröjningen måste komma fram.
¨ Mata inte fåglarna, det kan locka till sig råttor och möss.
¨ Lämna inte djur utan tillsyn i lägenheten någon längre tid. Hundar som lämnas ensam länge står och skäller med dålig grannsämja som följd. Hundar får ej rastas i bostadsområdet, plocka upp efter den om den skulle misslyckas. Har man katt måste den hållas under uppsikt så att den ej springer i sandlådor eller till grannar och uträttar sina behov i rabatter m.m. Husdjur får ej vistas i tvättstugorna och övriga gemensamma utrymmen p.g.a. allergier mm.


Vård av lägenhet

Avlopp: Först och främst är det upp till hyresgästen att rensa vattenlås och golvbrunn.
Byte av lampor: All belysning i lägenheten ansvarar hyresgästen för. Gäller alltså även lysrör, glimtändare, belysning i kyl och frys, ugn osv.
Badrum / duschrum: Gör ej hål i väggen i den våta delen av badrum och dusch. Det kan förorsaka vattenskador för vilka lägenhetsinnehavaren kan bli ansvarig
Vanligtvis hör tre nycklar till varje lägenhet. Hyresgästen ansvarar för att det antalet nycklar man kvitterar ut vid inflyttningen finns vid avflyttningen. Förlorad nyckel innebär cylinderbyte mot en kostnad av 1 500 kr för en cylinder, 2 000 kr för två cylindrar samt 2 500 kr för tre cylindrar. Om man behöver göra fler nycklar måste man kontakta Östersundsbostäder för att få en nyckelrekvisition. Nyckelrekvisitionen är en värdehandling och skall, om man inte hämtat ut någon nyckel, finnas kvar vid avflyttningen.

Får man ohyra, som till exempel mjölbaggar måste man kontakta Anticimex på telefon 063-18 31 83 så att ohyran inte sprider sig.

Kabel-TV nätet

Våra hyresgäster som är bosatta på Frösön, i Östersund eller Torvalla har Sappa som tjänsteleverantör. Har man t.ex. dålig bild eller saknar någon kanal får man ta kontakt med Sappa på 010-470 53 53 avser det analoga grundutbudet. Gäller det digital TV så är det 0774-44 47 44 som gäller.

I fastigheterna på Tunnbrödet och Tallkronan i Torvalla vänder man sig till Comhem på 0771-55 00 00

I Brunflo finns det bara ett analogt grundutbud, vid problem med t.ex. dålig bild får man ta kontakt med Högboms El 063-10 80 95.

Hyresgäster bosatta i Lit, Fåker och Tandsbyn får vända sig till Viking Sat, 063-107006

Boende i Häggenås får vända sig till felanmälan på Östersundsbostäder, 063-18 00 11.

I alla Östersundsbostäders fastigheter förutom Tallkronan/Degskrapan 2 finns det möjlighet till digital-TV via bredbandsnätet. För ytterligare information angående utbud m.m. följ nedanstående länk.

Information om bredband och digital-TV klicka här.

Parabolantenn får inte sättas upp utan Östersundsbostäders tillstånd.

Till varje lägenhet ingår ett fungerande telejack som finns i hall eller kök, detta underhålls av Telia. Övriga telejack som kan finnas i lägenheten ansvarar hyresgästen för. I fastigheten Rosmarinen finns det inga telejack utan där hänvisar vi till bredbandsnätet.

Information om telefoni via bredbandsnätet klicka här.

Garage och motorvärmare

I samförstånd med hyresgästföreningen har parkeringsregler inom Östersundsbostäders bostadsområden bestämts. Följande gäller:
¨ Parkering får endast ske på förhyrd plats
¨ Boende får inte parkera på besöksplatser
¨ P betyder besöksparkering högst 24 timmar
Tillsyn av parkeringsbestämmelserna och utfärdande av parkeringsböter sköts av Securitas, 0771-10 10 11.

Att tänka på i samband med motorvärmarplats

Motorvärmaruttaget är uppsäkrad till 6 ampere, detta gör att du bara kan ta ut 1 320 watt. Bilens motorvärmare drar omkring 500 watt, detta gör att du inte kan köra kupévärmaren på full effekt utan på lägsta effekt.
Att en säkring går beror oftast på detta eller att anslutningssladden inte är OK. Går säkringen för detta är det hyresgästens ansvar att byta säkring på motorvärmarstolpar och garageplatser som har säkring vid uttaget.

Fel på uttaget skall omedelbart anmälas till felanmälan, men efter att först försäkrat sig om att inte felet beror på ovanstående.

Samma effekt att säkring går blir det om ni använder dammsugare med hög effekt för att dammsuga bilen eller liknande.

Brandvarnare

Östersundsbostäder AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om att montera brandvarnare i bostadslägenheter enl. följande:

- Östersundsbostäder svarar för inköp och installation av en (1) brandvarnare per bostadslägenhet i bostadsföretagets bestånd.

- Brandvarnaren skall vara försedd med 9V litium batteri (beräknad livslängd upp till 10 år).

- Installationen utförs av Östersundsbostäder och avser fast montage på plats i lägenhet. Östersundsbostäder har rätt att själva avgöra placering i det enskilda fallet.

- Östersundsbostäderhar rätt att debitera hyresgästen vid förlust av brandvarnare eller batteri till brandvarnare under batteriets livslängd.

- Hyresgästen ska svara för skötsel, underhåll, och byte av batteri till brandvarnaren.

- Hyresgästen ska svara för funktionskontroll av brandvarnaren.

- Östersundsbostäder gör funktionskontroll vid installation av brandvarnare och besiktning av lägenhet vid avflyttning.

Östersund 2003-08-14