Hyresmarknad Att vara hyresgäst Hyresbetalningar och utbetalningar

Hyresbetalningar och utbetalningar

 

Fråga: När skall hyran betalas?

Svar: Hyran betalas i förskott. Den skall vara Östersundbostäder tillhanda senast den sista i månaden innan. Om den sista infaller på helgdag skall hyran vara oss tillhanda nästkommande vardag.


Fråga: Ej fått hyresavi eller den är borttappad

Svar: Om man ej fått hyresavi, är man ändå skyldig att betala hyran i tid. Kontakta ekonomiavdelningen för att erhålla ny hyresavi eller för att få de uppgifter (ocr-nr, belopp, pg) ni behöver för att kunna betala hyran. Tel: 063-14 04 33.


Fråga: När kommer hyresavierna?

Svar: Östersundbostäder sänder ut hyresavier en gång i kvartalet. Utskicket görs runt den 10:e–15:e i december, mars, juni och september.

Fråga: Autogiro

Svar: Om du vill göra det enkelt för dig, anslut dig till bankgirots autogiro. Denna betalningstjänst är kostnadsfri. Autogiro innebär att hyran dras automatiskt från ditt konto. Betalningen sker på förfallodagen. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt bankkonto senast en bankdag före förfallodagen.

Blankett för autogiro

OBS! Östersundbostäder gör bara ett försöka att dra hyran via autogiro och det är på hyrans förfallodag.

En autogiroanslutning tar fyra till åtta veckor efter ansökan. När autogiroanslutningen är klar får du meddelande från banken samt att Östersundsbostäder skickar ut nya hyresavier som är makulerade.

Innan du blivit ansluten till autogirot kan det komma hyresavier med vanligt betalningskort – betala då med detta.

Andrahandshyresgäster kan ej ansöka om autogiro.


Fråga: Avslut av autogiro

Svar: För att avsluta ditt autogiro hos Östersundsbostäder, ta kontakt med din bank och säg upp ditt autogiro där.


Fråga: Vad händer om jag blir sen med hyran?

Svar: Omkring 10 dagar efter förfallen betalning, sänder vi ut ett inkassokrav. Ingen påminnelse skickas ut, utan vi sänder endast ut ett inkassokrav. Om vi ändå inte får in hyresinbetalningen, så går vi sen vidare till Kronofogdemyndigheten och söker avhysning.


Fråga: Vad kostar det att bli sen med hyran/fakturan?

Svar: Försenad betalning av hyran och fakturor kostar extra! Kostnaderna för de olika åtgärderna skall betalas av den som inte erlägger hyran eller betalar fakturan i tid.

Hyror
1. Inkassokrav, avgift 160 kr
2. Ansökan om avhysning till kronofogdemyndigheten, avgift 675 kr
3. Verkställighet avhysning, avgift 600 kr

Andra fakturor
1. Inkassokrav, avgift 160 kr
2. Betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten, avgift 640 kr
3. Verkställighet, avgift 600 kr


OBS! Även om ni betalar, men för sent, så kvarstår betalningsansvaret för uppkomna kostnader plus ränta enligt räntelagen.


Fråga: Utbetalning av fondpengar, men i nyttjanderätten m.m.

Svar: Det tar ca 2-3 veckor innan ni får pengar utbetald till er gällande fondutbetalningar/men i nyttjanderätten. Det är bra om vi kan få erat bankkonto/postgiro när vi ska göra utbetalningen. Ni slipper därmed onödiga uttagsutgifter hos kassatjänst.

OBS! Ni måste vara skuldfri hos oss för att vi skall kunna betala ut pengar till er.