BostadsTorget Nyproducerat BostadDirekt BonusBoende Anmälningar Historik Mina uppgifter
Förtur

Till dig som söker förtur till bostad

 

Östersundsbostäder handlägger inkomna förtursansökningar enligt gällande policy och avser främst personer redan boende hos Östersundsbostäder.

 

Förtur till en lägenhet kan ges till den som har starka sociala behov av en bostad eller som på grund av mycket svåra omständigheter är i akut behov av ändrade bostadsförhållanden och som inte har möjlighet att lösa detta behov på annat sätt. Den sökande skall även ha svenskt personnummer och uppfylla kraven på att kunna bo på egen hand i en hyresfastighet.

 

Den som inte bor i Östersunds kommun

 

Personer som inte är folkbokförda i Östersunds kommun måste ha mycket starka sociala skäl för att bosätta sig i Östersund och inte kunna bo kvar i sin hemkommun eller flytta till en annan kommun. Det skall vara omöjligt, olämpligt eller direkt farligt att bo någon annanstans än i Östersunds kommun.

 

Ansökan och intyg 

 

Ansökan skall göras på en särskild blankett. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som i sin yrkesverksamhet väl känner till den sökandes behov av bostad. Det är inte skäl till förtur vid exempelvis trångboddhet, störande grannar, separationer etc.

             

Beslut  

 

Bedömningen görs av en referensgrupp bestående av VD, hyreschef samt föredragande boendehandläggare.

Skriftligt beslut skickas till den sökande efter handläggningen. Innan en lägenhet erbjuds till dig som sökande gör Östersundsbostäder en sedvanlig kreditkontroll/referenskontroll.

 

Ovanstående uppgifter kommer att databehandlas. Nuvarande hyresvärd kommer att kontaktas angående hyresinbetalningar och eventuella störningar. Östersundsbostäder AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag alternativt via Kronofogdemyndigheten, och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva Er ansökan om lägenhet.Blankett för förtursansökan