SITUATIONSPLAN

Fastighet nr 700, ÖSTERSUND / Blandboende

24 studentlägenheter i två olika områden. I kvarteret Rådmannen i centrala Östersund hittar du lägenheter på Brogränd 15 D och Prästgatan 4 och 6. På Körfältet cirka 1,5 kilometer från Mittuniversitets campus hittar du lägenheter på Reveljgränd 23 och 25. Studentlägenheterna har tio månaders hyresavisering, betalningsfritt månaderna juni och juli. För att de betalningsfria månaderna skall utgå måste det nya hyreskontraktet vara tecknat senast 1 mars innevarande år. På Brogränd och Prästgatan ingår internet 10/10 Mbit/s i hyran. Internet ingår ej på Reveljgränd. Hushållsel ingår i samtliga lägenheter.

Hyresvärd: Östersundsbostäder
Adress: Körfältet bv - Reveljgränd 23-25 och Rådmannen - Brogränd 15
Byggår: Körfältet - 1973 och Rådmannen - 1978

Fastigheterna består av både studentbostäder som förmedlas via StudentTorget och vanliga bostäder. 


(700) ÖSTERSUND
< Situationsplan
< Foto
< Lägenhetsplan
< Lägenhetslista
< Lediga lägenheter
< Tillbaka till kartan