SITUATIONSPLAN

Fastighet nr 425, ÖSTERSUND / Verkstaden 3

62 lägenheter i ett fyravåningshus uppbyggt kring ett korridorsystem. Tvättstuga finns i källarplanet. Fastigheten ligger i centrala Östersund med gångavstånd till universitetet. På gården, som vetter mot väster, finns lite grönytor med gräs och buskar. Studentlägenheterna har tio månaders hyresavisering, betalningsfritt månaderna juni och juli. För att de betalningsfria månaderna skall utgå måste det nya hyreskontraktet vara tecknat senast 1 mars innevarande år. Under gården finns ett varmgarage med 28 bilplatser. Huset är anslutet till Sappa så basutbudet på tv-kanaler ingår i hyran. Internet ingår hyran 10/10 Mbit/s.

Verkstaden 3
Kyrkgatan 78
Byggt 1972

Fastigheten består av studentbostäder som förmedlas via StudentTorget.


(425) ÖSTERSUND
< Situationsplan
< Foto
< Lägenhetsplan
< Lägenhetslista
< Lediga lägenheter
< Tillbaka till kartan