Organisation Fakta Ekonomi Miljö Publikationer

Fakta

 

Fastighetsbeståndet är uppdelat på två verksamhetsområden.
- hyresbostäder till allmänheten samt,
- hyresbostäder till studenter vid Mittuniversitetet.

FASTIGHETSUPPGIFTER 2010 2009 2008 2007 2006
Antal lägenheter 5 103 4 962 4 923 4 921  4 938
Antal lokaler 258 243 243 244 249
Antal bilplatser 4 094 3 977 3 978 3 950 3 972
Summa uthyrningsobjekt 9 455 9 182 9 144 9 115 9 159
            
Yta bostäder, 1 000 kvm 328 318 318 318 318
Yta lokaler, 1 000 kvm 13 14 13 14 15
Summa yta, 1 000 kvm 341 332 331 332 333