Projekt under färdigställande Projekt under projektering Projekt under planering
Projekt under färdigställande

Här redovisar Östersundsbostäder större projekt som är av allmänt intresse

Fjällmon etapp 1, Torvalla 9:9 - Nyproduktion av 60 lägenheter
 

Påbyggnad av flerbostadshus, kv. Valhall

Östersundsbostäder AB skapar attraktiva lägenheter på kv. Valhall, Östersund, genom påbyggnad av befintliga hus med en våning. Påbyggnaden ger ett tillskott på 64 nya lägenheter. Hela projektet beräknas färdigställt sommaren 2011. Första inflyttning i februari 2010.

Kontakt: Byggfrågor Ulf Häggrot, ulf.haggrot@ostersundsbostader.se , 076-810 19 60. Övriga frågor Östersundsbostäder AB:s kundtjänst 063-14 04 00 eller hemsidan www.ostersundsbostader.se.

Vy nordväst - Vy sydväst - Planlösningar