Objekt Adress Storlek Hyra Ledig Mer info
 
Det finns inga lägenheter för tillfället...
 
BostadsTorget Nyproducerat BostadDirekt BonusBoende Anmälningar Historik Mina uppgifter
Förtur
BostadDirekt
Här finns de lägenheter som ej gått att hyra ut via Bostadstorget. För att kunna anmäla sig måste man först skapa sig en personlig sida "min sida" (nyanmälan) eller logga in. Söker man en lägenhet på Bostad direkt och får den, kan det innebära att man får dubbla hyror under en period om man idag bor hos oss.
= Nyproduktion