Objekt Adress Storlek Hyra Ledig Anmäl senast Mer info
 
Det finns inga lägenheter för tillfället...
 
BostadsTorget Nyproducerat BostadDirekt BonusBoende Anmälningar Historik Mina uppgifter
Förtur
BonusBoende
Här läggs uppsagda/lediga lägenheter som är kopplad till vårt seniorboende koncept upp, vilket flertal bostadssökande kan göra intresseanmälningar på under minst 8 dagar. För att kunna anmäla sig måste man först skapa en personlig sida ”min sida” (nyanmälan) eller logga in. Samma rutiner och kö-regler gäller som för våra övriga lägenheter, dock med följande särskilda villkor; lägenhetserbjudande skickas ut enbart till personer som fyllt 60 år (för par gäller att den ”huvudsökande” ska ha fyllt 60 år) samt ej hemmavarande barn. = Nyproduktion.